Cloud Computing

Giải pháp Private Cloud

Hệ thống Private Cloud là cụm các máy chủ kết hợp để cung cấp các tài nguyên IT ảo hóa như vCPU, vRAM, Storage, Network, GPU,… tạo nên nền tảng hạ tầng IT vận hành trơn tru, hiệu năng cao, linh hoạt và cần ít nhân lực vận hành.

Nhất Tiến Chung cung cấp các giải pháp trọn gói, chìa khóa trao tay và các phương án cho thuê hạ tầng, Infrastructure-as-a-Service. Bao gồm các hệ thống Compute Private Cloud, Storage Private Cloud hay GPU-supported Private Cloud.

Chúng tôi là đối tác phân phối chính thức của các nền tảng ảo hóa hàng đầu VMWare, ZeroStack, Sangfor, Open-E,.. và các nhà cung cấp lưu trữ SAN vật lý cho cloud như QNAP, Infortrend.