HPC & GPU Computing

HPC Systems | GPU Card for AI | NVidia DGX Systems

GPU-accelerated Computing

 

LỢI ÍCH

Điện toán tăng tốc bằng GPU là việc sử dụng một đơn vị xử lý đồ họa (GPU) cùng với CPU để tăng tốc các ứng dụng khoa học, kỹ thuật và doanh nghiệp. Được tiên phong vào năm 2007 bởi NVIDIA®, GPU hiện cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng trong các phòng thí nghiệm của chính phủ, trường đại học, doanh nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới.

Làm thế nào các ứng dụng tăng tốc với GPU?

Điện toán được tăng tốc GPU cung cấp hiệu năng ứng dụng chưa từng có bằng cách giảm tải các phần ứng dụng tính toán chuyên sâu cho GPU, trong khi phần còn lại của mã vẫn chạy trên CPU. Từ góc độ người dùng, các ứng dụng đơn giản chạy nhanh hơn đáng kể.

DÒNG GPU NVIDIA® Tesla®

Tăng tốc khối lượng công việc HPC, hyperscale và trung tâm dữ liệu doanh nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất của bạn với bộ tăng tốc GPU NVIDIA® Tesla®. Các nhà khoa học giờ đây có thể vượt qua petabyte dữ liệu nhanh hơn gấp 10 lần so với CPU trong các ứng dụng, từ khám phá năng lượng đến học sâu.