Hồ Như Ý

Sales Director (Central VN)
Da Nang

Hoàng Mạnh Tiến

Sales Director (Southern VN)
Ho Chi Minh

Trần Thị Linh

Sales Director (Nothern VN)
Ha Noi

Hoàng Đức Bách

PreSales

Lê Thị Thơm

Project Sales Manager
Ha Noi

Nguyễn Quốc Hảo

Solution Architect
Ho Chi Minh

Nguyễn Đức Thanh

Technical Support
Ho Chi Minh

Lưu Thế Phong

Deputy Sales Director (Southern VN)
Ho Chi Minh