Server

Tower Server | Rackmount | High Density

Máy chủ, server là thành phần trung tâm của mọi hệ thống CNTT trong doanh nghiệp, là hạt nhân của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ ngày nay.

NTC cung cấp đa dạng các dòng máy chủ từ máy chủ tower đặt tại văn phòng, máy chủ rack 1U – 6U, hay các loại máy chủ chuyên dụng, mật độ cao (high density blade server) tiết kiệm chi phí co-lo, máy chủ chuyên dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI) hay các hệ thống điện toán hiệu năng cao (HPC) cho các ứng dụng đặc thù.