Trần Thị Mỹ Tâm

Sales Executive
Ho Chi Minh

Vương Hoàng Mẫn

Sales Executive
Ho Chi Minh

Nguyễn Thị Phương Ngọc

Sales Executive
Ho Chi Minh

Đới Đăng Hùng

Technical Sales
Ha Noi

Hồ Như Ý

Sales Director (Central VN)
Da Nang

Hoàng Mạnh Tiến

Sales Director (Southern VN)
Ho Chi Minh

Trần Thị Linh

Sales Director (Nothern VN)
Ha Noi

Hoàng Đức Bách

PreSales

Tô Ngọc Liên

Sales Executive
Ha Noi

Nguyễn Thành Tuyên

Sale Executive
Ha Noi

Lê Thị Thơm

Project Sales Manager
Ha Noi

Đặng Thị Mơ

Sales Executive
Ha Noi

Võ Chí Hiếu

Sales Executive
Da Nang

Lưu Thế Phong

Deputy Sales Director (Southern VN)
Ho Chi Minh

Nguyễn Văn Hiệp

Sales Executive
Ha Noi

Lê Thị Thẩm

Sales Executive
Da Nang

Trần Hoàng Điệp

Techinal Sales
Da Nang